ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Idea Portfolio

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σχεδιάστε και αναπτύξτε δομημένες επιχειρησιακές διαδικασίες μεγιστοποιώντας την αξία του νέου χαρτοφυλακίου προϊόντων της επιχείρησής σας.

Σας παρέχουμε υποστήριξη στη δημιουργία δομημένων και ευέλικτων διαδικασιών καινοτομίας, που θα οδηγήσουν τους εργαζομένους της εταιρίας σας στην επιτυχή ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων καινοτομικών προϊόντων. Αδιάψευστες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από κορυφαίες αυθεντίες του χώρου, θα τροφοδοτήσουν την επιχείρησή σας με τα κατάλληλα εφόδια για το σχεδιασμό ενός ισχυρού συστήματος διαχείρισης ιδεών και εύρυθμης διακυβέρνησης, ικανό να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρίας σας. Το σύνολο των εργαζομένων που θα συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος , από τη σύλληψη της ιδέας έως την εμπορική κυκλοφορία, θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί μέσα από ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια. Η συστηματική παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και εξελίξεων στην αγορά, σε συνδυασμό με την πολύπλευρη και τακτική αξιολόγηση των δυνητικών ευκαιριών του κλάδου, αποτελούν την αναγκαία αλλά όχι ικανή από μόνη της συνθήκη προκειμένου μια επιχείρηση να καταφέρει να προσφέρει νέα καινοτομικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Οι ηγέτες της αγοράς αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας επιτυχούς καθοδήγησης μέσα στο χαοτικό πλαίσιο των διαδικασιών καινοτομίας που ακολουθούν. Για το λόγο αυτό, υλοποιούν μεθοδολογίες όπως είναι το TRIZ (the Theory of Inventive Problem Solving) και Systematic Innovation, προκειμένου να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα, να πλαισιώσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και εν τέλει να καταφέρουν να προσδιορίσουν τις πλέον φρόνιμες λύσεις, πριν την εκκίνηση μιας νέας διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Οι έγκριτοι σύμβουλοί της Seven Sigma, διαθέτουν πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους στους παραπάνω τομείς και είναι σε θέση να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να βελτιώσει τις διαδικασίες καινοτομίας που ακολουθεί, ενσωματώνοντας εφευρετικές τεχνικές επίλυσης. προβλημάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του νέου χαρτοφυλακίου προϊόντων σας.