ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Knowledge management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

Αναπτύξτε και αξιοποιήστε την γνώση στους κόλπους της επιχείρησής σας, επιτυγχάνοντας τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Στο σημερινό ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η γνώση συνθέτει μία κρίσιμη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση γνώσης (Knowledge Management) είναι μια συστηματική προσέγγιση στη μάθηση και την ανάπτυξη της γνώσης ως μέρος του επιχειρηματικού κύκλου: ένα ευρύ πλαίσιο ρόλων, διαδικασιών και τεχνολογιών μέσα σε ένα σύστημα διακυβέρνησης, που υποστηρίζει τους οργανισμούς στη δημιουργία, τη σύλληψη και την αξιοποίηση της γνώσης.

Η Seven Sigma είναι συνεργαζόμενη εταιρία με τη KNOCO LTD, μία εδραιωμένη συμβουλευτική εταιρία που εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης γνώσης και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών το οποίο εκτείνεται σε τουλάχιστον 21 χώρες (Η.Π.Α., Καναδάς, Κίνα, Αυστραλία κλπ.) ανά τον κόσμο. Η KNOCO διαθέτει πολυετή εμπειρία (τουλάχιστον 18 χρόνια) στον τομέα της διαχείρισης γνώσης, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής, coaching και στρατηγικής καθοδήγησης σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Ενδεικτικά πελάτες της εταιρίας αποτελούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εξόρυξη πετρελαίου - φυσικού αερίου, τα πυρηνικά, τις τηλεπικοινωνίες, τα προϊόντα ταχείας κατανάλωσης, τα φάρμακα, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Μέσα από ένα ευρύ σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών και με τη χρήση εφαρμοσμένων μεθοδολογιών, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να αναπτύξει και να υλοποιήσει μια ισχυρή στρατηγική διαχείρισης γνώσης που θα υπηρετεί τους επιχειρηματικούς σας στόχους.