corp to innov

Ανά τον κόσμο και για όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας, η αγορά βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή. Ο μετασχηματισμός και οι αναταραχές αυτές αν και υφίστανται πριν την εμφάνιση της πανδημίας, επιταχύνθηκαν: τάσεις προς την καινοτομία και την ψηφιοποίηση ήρθαν στο προσκήνιο. Η πανδημία όμως οδήγησε επίσης στην επαναθεμελίωση  παλαιότερων επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι επιχειρήσεις σήμερα, πρέπει να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στον πελάτη, να μάθουν να βελτιώνουν της διαδικασίες τους γρήγορα και να αναπτύσσουν νέα προϊόντα ακολουθώντας τις γοργά εναλλασσόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Δεν είναι πλέον δυνατό να κάνουν πενταετή (ή έστω τριετή) σχέδια, καθώς η αγορά τους μπορεί να αλλάξει άρδην μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Μόνο με συνεχή ευελιξία, αποτελεσματικότητα και καινοτομία, οι οργανισμοί μπορούν να ελπίζουν ότι θα παραμείνουν μπροστά από τις τάσεις και θα είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά.

Ξεπερνώντας την «Επιχειρηματική Νοοτροπία»

Είναι εύκολα αντιληπτό το γιατί η καινοτομία δεν προκύπτει με φυσικό τρόπο στον επιχειρηματικό κόσμο. Αν και ορισμένες διαδικασίες μπορεί να αποδειχθούν αξιόπιστες, οι μεγάλες εταιρικές μηχανές τείνουν να προσκολλώνται στα γνωστά προϊόντα και να αδρανούν, καθώς οι εταιρείες με την πάροδο του χρόνου εμφανίζουν τάσεις αποφυγής του κινδύνου. Ακόμη και οι μεγάλοι οργανισμοί που παραδοσιακά θεωρούνται κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας πρέπει να αντιμετωπίσουν την φάση αυτή. Ένα πρόσφατο άρθρο των New York Times υπογράμμισε μία τέτοια τάση στην Google. Δεκαπέντε νυν και πρώην στελέχη που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα περιέγραψαν μια «παράλυτική γραφειοκρατία» και μια τάση προς την αδράνεια – σχεδόν αιρετικές αντιλήψεις, σε μια εταιρεία γνωστή για την ταχεία ανάπτυξη και τις φιλόδοξες ιδέες της.

Πράγματι, στο επιχειρηματικό τοπίο εντοπίζονται αρκετές εταιρείες που απέτυχαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η απότομη αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία, για παράδειγμα, οδήγησε στη χρεοκοπία λιανοπωλητές τούβλων και κονιαμάτων όπως η J.Crew και η Neiman Marcus και περισσότερα από 8.300 καταστήματα λιανικής έκλεισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020. Μπορεί όμως να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο η παρούσα κρίση; Το λιανικό εμπόριο έτεινε να γίνει ηλεκτρονικό για μια δεκαετία. Οι εταιρείες αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των καταναλωτών.

Η Thomas Cook αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα οργανισμού που δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην εμφάνιση υπηρεσιών online κρατήσεων: πιο ευέλικτες ταξιδιωτικές εταιρείες και αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες πήραν σημαντικό μερίδιο αγοράς από τη βρετανική εταιρεία. Εταιρείες όπως η Airbnb και η VRBO έδωσαν τη χαριστική βολή, καθώς προσέφεραν ένα συνδυασμό επιλογής διαμονής, εύκολων κρατήσεων και γενναιόδωρων πολιτικών ακύρωσης, προσελκύοντας ένα μεγάλο τμήμα της ταξιδιωτικής αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το τοπίο θα έχει πάντα νικητές και ηττημένους, αλλά όταν η καινοτομία λιμνάζει, ακόμη και οι πιο εδραιωμένες επιχειρήσεις επιβιώνουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Επενδύοντας στην Καινοτομία

Είναι λογικό ορισμένες επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να καινοτομήσουν. Οι μεγάλοι οργανισμοί είναι συνδεδεμένοι με KPI, κίνητρα απόδοσης, γραμμές αναφοράς και άλλους παράγοντες που καθιστούν εύκολο το να διατηρήσουν την πορεία τους και δύσκολο το να παρεκκλίνουν προς το άγνωστο. Ωστόσο, η αδυναμία να σκεφτούν όπως οι νεοφυείς εταιρείες μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει ακόμα και τους ισχυρούς στην αποτυχία.

Για την ενίσχυση της καινοτομίας στο δικό σας οργανισμό, παρατηρήστε νεοφυείς εταιρείες και το πώς εντοπίζουν νέες ευκαιρίες επένδυσης, πειραματίζονται και τελικά δημιουργούν νέα αγαθά με τα οποία μπορούν να συναγωνιστούν τους τιτάνες της βιομηχανίας. Για την υιοθέτηση του τρόπου σκέψης των startup υπάρχουν τρεις δυνατοί τρόποι:

1. Δημιουργία μιας ομάδας υπεύθυνη για την καινοτομία: Πολλοί οργανισμοί επιλέγουν να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή μονάδα πειραματισμού. Αυτή η ομάδα δίνει αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να αποκτήσει επαρκή αυτονομία, προτεραιότητα, κατεύθυνση και επαρκείς πόρους, αλλά είναι δομημένη έτσι ώστε να βλέπει την επιχείρηση με διαφορετικό τρόπο. Αυτό μπορεί να σημαίνει:

  • πειραματισμός με νέα τμήματα και διαδικασίες,
  • διερεύνηση νέων τρόπων πρόσβασης ή εξυπηρέτησης πελατών
  • εδραίωση μιας νέας πλατφόρμας μέσω ιδεών, πιλοτικών εφαρμογών και σταδίων εκκίνησης για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Διατηρώντας αυτές τις προσπάθειες απομονωμένες από το κυρίως σώμα της εταιρείας, μπορείτε να αποφύγετε την εσωτερική αντίσταση και να λειτουργήσετε εκτός των ορίων των κανονικών διαδικασιών, ενώ θα βρείτε πόρους για να χρηματοδοτήσετε τον πειραματισμό.

2. Δημιουργία μίας ξεχωριστής εταιρείας, εκτός της μητρικής: Μερικές φορές η καινοτομία στα επιχειρηματικά μοντέλα απαιτεί μια πιο δραστική προσέγγιση και έτσι η δημιουργία μιας εντελώς ξεχωριστής οντότητας εκτός της μητρικής εταιρείας παρέχει το μοντέλο χρηματοδότησης, την ευελιξία, την ανεξαρτησία και τη φιλική προς τις νεοφυείς εταιρείες κουλτούρα, απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Αν και υπάρχει πάντα η πιθανότητα αποτυχίας, αλλά αν η ιδέα επιτύχει, αυτό θα γίνει γρηγορότερα, καθώς η μονάδα αυτή είναι ανεξάρτητη, μακριά από τη γραφειοκρατικές τάσεις.

3. Δημιουργία μιας εσωτερικής θερμοκοιτίδας: Οι θερμοκοιτίδες αποτελούν καλό τρόπο συγκέντρωσης ιδεώναπό διαφορετικά μέρη ενός οργανισμού. Οι παθιασμένοι υπάλληλοι μπορούν να δημιουργήσουν την επιθυμία για καινοτομία φέρνοντας τις ιδέες τους στη θερμοκοιτίδα. Στη συνέχεια, η ομάδα της μπορεί να προσδιορίσει και ταξινομήσει τις πολλά υποσχόμενες ιδέες. Στη συνέχεια, και με περιορισμένους πόρους οι ιδέες με δυνατότητα κλιμάκωσης μπορούν να εξελιχθούν σε νεοφυείς εταιρείες που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να λύσει μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι πίστευε ότι ήταν εφικτό στην αρχή.

Για μια σύγχρονη επιχείρηση, η καινοτομία είναι ο μόνος δρόμος προς το μέλλον. Αν και μπορεί να φαίνεται παράλογο, ο καλύτερος τρόπος για να ενσταλάξετε τη νοοτροπία στον οργανισμό είναι να παραδειγματιστείτε από τις πρακτικές των startup, αξιοποιώντας κάποια από τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες.

 

Το παρόν άρθο αποτελεί μετάφραση του άρθρου "How can enterprises think and execute like a startup?" του Ατζέι Μπασκάρ που δημοσιεύτηκε στη σελίδα innovationmanagement.se


Προσθήκη νέου σχολίου

Απλό κείμενο

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.