Πώς μπορεί μία εδραιωμένη επιχείρηση να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των Startup;

corp to innov

Ανά τον κόσμο και για όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας, η αγορά βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή. Ο μετασχηματισμός και οι αναταραχές αυτές αν και υφίστανται πριν την εμφάνιση της πανδημίας, επιταχύνθηκαν: τάσεις προς την καινοτομία και την ψηφιοποίηση ήρθαν στο προσκήνιο.

5 Τρόποι για να Ξεπεράσετε το Παράδοξο του $ 1 Εκατομμυρίου

Money Picture

Για να κατανοήσουμε το πώς διαφέρουν οι νεοσύστατες και οι μεγάλες επιχειρήσεις ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις νέες ιδέες, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε «το παράδοξο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων».

Καινοτομία στην Εστίαση: Η περίπτωση του Curry Express

Curry Express Picture
Ακούμε συχνά για την έννοια της «καινοτομίας» και τη σημασία της στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ή ακόμη και μίας χώρας. Η λέξη καινοτομία χρησιμοποιείται τόσο συχνά, που πλέον το περιεχόμενό της έχει αρχίσει να χάνει το πραγματικό του νόημα και σημασία.

Το Απόλυτο Εργαλείο Αξιολόγησης της Επιχειρησιακής Απόδοσης

Capability Assessment Test

To Capability Assessment Test (CAT) αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης μιας επιχείρησης με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων - διαστάσεων.

Η Διαχείριση Γνώσης στην εποχή του COVID-19

COVID-19 Image

Όταν το περιβάλλον μεταβάλλεται, είναι σύνηθες να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στο «Τι πρέπει να κάνουμε». Ωστόσο, ίσως εν τέλει θα είχε μεγαλύτερη αξία να εξετάζουμε τις καταστάσεις ραγδαίων αλλαγών υπό το πρίσμα της γνώσης και να διερωτόμαστε «Τι πρέπει να μάθουμε;».