business innovation

Σύμφωνα με ένα παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», από το 2008 μέχρι το 2014 υπολογίζεται ότι εξαφανίστηκαν πάνω από 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά. Ενώ το κλείσιμο μιας επιχείρησης μπορεί να προκύπτει από πολλούς παράγοντες, η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών είναι δείκτης ενίσχυσης των επιχειρήσεων ενώ επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά για την φθορά ενός οργανισμού. Από το 2015 έως το 2018 το επιχειρηματικό τοπίο μεταβλήθηκε σε διάφορους τομείς ενώ η καινοτομία και η ανάπτυξη που σχετίζεται με την έρευνα σημείωσε κατακόρυφη αύξηση.

καινοτομία στην Ελλάδα

Φθορά και έλλειψη καινοτομίας

Αρκετές φορές η κατάρρευση μιας επιχείρησης ξεκινά και ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως όμως η φθορά αρχίζει κατά τη διάρκεια περιόδων ισχύος της επιχείρησης και αναπτύσσεται για χρόνια έως ότου προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Τα τελευταία χρόνια επικρατεί μια τάση η οποία απομονώνει τη χρηματοπιστωτική κρίση ως το μοναδικό παράγοντα για τα χιλιάδες λουκέτα των ελληνικών επιχειρήσεων.


H κρίση ωστόσο ήταν μόνο ένας από τους παράγοντες κατάρρευσης των επιχειρήσεων που χάθηκαν εκείνα τα χρόνια. Αυτό γιατί η φθορά προϋπήρχε σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο επιχειρήσεων ενώ η ελλιπής βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων, καθώς και η ανεπαρκής προσαρμογή των επιχειρήσεων στις καινοτομίες του εκάστοτε κλάδου, ενέτεινε την φθορά. Αυτή η φθορά πηγάζει από διαφορετικούς παράγοντες, που μπορεί να είναι εξωγενείς ή και ενδογενείς. Οι συνηθέστεροι εξ’ αυτών είναι:

 • Η αδυναμία ή ο φόβος των επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση,
 • η έλλειψη ισχυρού οράματος το οποίο να αντιλαμβάνεται και ενστερνίζεται το σύνολο των εργαζομένων,
 • η έλλειψη καλής επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων της επιχείρησης, και
 • η αδυναμία προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον με την ταυτόχρονη αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών του εκάστοτε κλάδου.

Όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να τα συνοψίσει ως εξής: Φθορά είναι η απώλεια της ικανότητας ενός οργανισμού να κινείται, να αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα και να αναπτύσσεται ανακαλύπτοντας έξυπνες και καινοτόμες λύσεις στα προβλήματά του που τον οδηγούν σε πτώση. Όπως άλλωστε είχε πει και ο πρώην CEO της General Electric, Jack Welch:

«Εάν ο ρυθμός της αλλαγής του εξωτερικού υπερβαίνει τον ρυθμό αλλαγής του εσωτερικού, το τέλος είναι κοντά.»

Καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Πώς αντιμετωπίζονται όμως τα παραπάνω προβλήματα και τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τους νικητές από τους χαμένους ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν στην ελληνική αγορά; Αξίζει να δούμε περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατάφεραν και επιβίωσαν στα χρόνια της κρίσης και εξακολουθούν να αναπτύσσονται μέχρι και σήμερα.

Green Cola

green_cola_factory

Η πρώτη επιχείρηση είναι η Green Cola (ίδρ. 2012) η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των αναψυκτικών και αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Αφού αναγνώρισε τη ζήτηση για διαφορετικά προϊόντα, καινοτόμησε στα αναψυκτικά γεγονός που αναγνωρίστηκε παγκοσμίως με μεγάλη ταχύτητα. Η Green Cola είχε στόχο να προσφέρει το πρώτο αναψυκτικό τύπου Cola με φυσικά συστατικά και με ελάχιστη θερμιδική επιβάρυνση. Μέσα σε μια τριετία η εταιρεία κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 200%, ενώ τα προϊόντα της είναι πλέον διαθέσιμα σε περισσότερες από 20 χώρες.

CHB Group

chb

H CHB Group μια ελληνική επιχείρηση από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον κλάδο της επεξεργασίας φρούτων. Η CHB Group όχι μόνο δεν υπέστη φθορά από την κρίση, αλλά αντίθετα την αξιοποίησε για την ανάπτυξη της. Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της, να εισάγει νέες γραμμές παραγωγής και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του CEO της εταιρείας Νικόλα Χριστοδούλου σε συνέντευξή του το 2017: «Απώτερος στόχος του ομίλου μας είναι η καινοτομία. Προσπαθούμε να παράγουμε διαρκώς νέους συνδυασμούς στα προϊόντα μας με κύριο μέλημα τη προώθηση της υγιεινής διατροφής».

Coca-Cola Τρία Έψιλον

 

Τέλος, ενώ η Green Cola κατάφερε να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί στα χρόνια της κρίσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον εισήγαγε στα μέσα του 2019 νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει την ήδη δοκιμασμένη πρακτική Vision Picking χρησιμοποιώντας γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality). Ο χρήστης τους έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε μια οθόνη 7″ τα βήματα για την παραγγελία (θέση ραφιού, ποσότητα, επιλογή προϊόντος) μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον αριθμό των κινήσεων που πραγματοποιούνται για να φτάσει το προϊόν στα χέρια του καταναλωτή.


Τα παραδείγματα είναι πολλά όμως σε όλα υπάρχει ένα κοινό σημείο: οι επιχειρήσεις αυτές τόλμησαν να καινοτομήσουν προσαρμόζοντας την ταυτότητά τους και ενσωματώνοντας νέες διαδικασίες και τεχνολογίες στις λειτουργίες τους.

Καλιέργεια Κουλτούρας Καινοτομίας στην επιχείρηση

Προκειμένου να καταφέρει μια επιχείρηση να καινοτομήσει, προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση ενός εσωτερικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάπτυξη, την υλοποίηση και εμπορευματοποίηση νέων ιδεών, δηλαδή η εδραίωση μιας κουλτούρας καινοτομίας.

Αν και η ανάπτυξη καινοτομικής κουλτούρας για έναν οργανισμό απαιτείται διεξοδική ανάλυση κατά περίπτωση, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούν καινοτόμες εταιρείες στα παρακάτω βήματα:

 1. Radar Scan: Εκτεταμένη έρευνα στο πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης (πελάτες, ανταγωνισμός, αναδυόμενες τάσεις κλπ.).    
 2. Identify opportunity areas: Αναλύοντας τα συμπεράσματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε, καταγράφονται οι ευκαιρίες (opportunities) και οι πιθανές απειλές (threats) που πρέπει να ληφθούν άμεσα υπόψη.
 3. Innovate Me: Με βάση τα παραπάνω ευρήματα διαμορφώνεται ένα πλάνο δράσεων καινοτομίας το οποίο τίθεται καθολικά σε εφαρμογή.
 4. Strategic Alliances: Σημαντικό επόμενο βήμα είναι η δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με προμηθευτές, πελάτες, ερευνητικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις που ισχυροποιούν το δίκτυο της επιχείρησης και τη θέση της στην αγορά.
 5. Learn: Το τελευταίο βήμα είναι η τακτική αξιολόγηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του παραπάνω σχεδίου.

Καταληκτικά, η σημασία της καινοτομίας είναι τεράστια για την επιτυχία ενός οργανισμού. Ωστόσο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται  ως μία προσωρινή πρωτοβουλία ή ένα θέσφατο πλάνο που ως δια μαγείας θα εκτοξεύει τα κέρδη και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αντίθετα, αποτελεί μία συνεχή και συστηματική διαδικασία που προκειμένου να εδραιωθεί σε μία επιχείρηση, πρέπει πρώτα να ενσωματωθεί στην κουλτούρα και τη στρατηγικής της.


Προσθήκη νέου σχολίου

Απλό κείμενο

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
 • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.