COVID-19 Image

Όταν το περιβάλλον μεταβάλλεται, είναι σύνηθες να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στο «Τι πρέπει να κάνουμε». Ωστόσο, ίσως εν τέλει θα είχε μεγαλύτερη αξία να εξετάζουμε τις καταστάσεις ραγδαίων αλλαγών υπό το πρίσμα της γνώσης και να διερωτόμαστε «Τι πρέπει να μάθουμε;».

O παρακάτω πίνακας απεικονίζει τέσσερις ευρείες «κατηγορίες γνώσης» που πρέπει να ληφθούν υπόψη από οποιονδήποτε οργανισμό υφίσταται σημαντικές αλλαγές - πιέσεις. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον πίνακα, μία επιχείρηση / οργανισμός μπορεί να εντοπίσει τις ικανότητες και τις γνώσεις που θα του χρειαστούν στο άμεσο μέλλον με βάση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Τη δεδομένη στιγμή, η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παρέχει τα προϊόντα / υπηρεσίες  της στους πελάτες της, ωστόσο θα χρειαστεί να αποκτήσει και ένα σύνολο ικανοτήτων αναγκαίων για την παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών αυτών και στη μετά-κορονοϊό εποχή. Μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτήν ακριβώς την αναδιαμόρφωση του οργανισμού σε όρους των τεσσάρων «κατηγοριών γνώσης», όπως αυτές περιγράφεται παρακάτω.

The 4 quadrants for mapping knowledge

  1. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε στη νέα πραγματικότητα, αλλά δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει την ικανότητα (competence) που θα πρέπει να αναπτύξει μία επιχείρηση προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Οι επιχειρήσεις που βγαίνουν αλώβητες από καταστάσεις κρίσης (π.χ. μία πανδημία) είναι εκείνες που έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. Η Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων μέσω διαδικασιών όπως το Innovation Deep Dive και οι «Κοινότητες Σκοπού» (Communities of Purpose). Τις πρώτες μέρες, τα μέλη του οργανισμού θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία μάθησης, μέσω καθημερινής εξάσκησης και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία άντλησης διδαγμάτων από το παρελθόν και το παρόν, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της δικής τους απόδοσης όσο και την ανταλλαγή εμπειριών με τους υπολοίπους.
  2. Πράγματα που γνωρίζαμε ήδη και θα πρέπει να γνωρίζουμε στο μέλλονΕδώ συμπεριλαμβάνονται οι ουσιαστικές ικανότητες του οργανισμού που θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες και στο μέλλον. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην βελτιστοποίηση  των ικανοτήτων , τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και της κατασπατάλησης πόρων και τον έλεγχο του κόστους. Η Διαχείριση Γνώσης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω διαδικασιών όπως είναι οι: Lessons learned, After Action Review, Communities of Practice, κλπ. Η γνώση που συγκεντρώνεται από την χρήση των παραπάνω πρακτικών μπορεί να διαμοιράζεται στο εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης μέσω τεχνολογιών όπως Wikis, Portals και άλλα εργαλεία δικτύωσης.
  3. Πράγματα που γνωρίζαμε, αλλά δεν χρειαζόμαστε πλέον. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ικανότητες που σχετίζονται με τους επικουρικούς τομείς των επιχειρήσεων που θα περικοπούν  και ίσως συγχωνευτούν με άλλους. Οι γνώσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές πρέπει είτε να αρχειοθετούνται, είτε να διαδίδονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (knowledge transfer). Η Διαχείριση Γνώσης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση και τη μεταφορά της γνώσης αυτής μέσω διαδικασιών όπως είναι οι «Συνεντεύξεις Γνώσης» (Knowledge Interviews) και η «Διαδικασία Ανταλλαγής Γνώσης» (Knowledge Exchange), καθώς επίσης και τεχνολογιών όπως είναι τα Wikis και τα Portals. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να φιλοξενήσουν τα knowledge assets (π.χ. άρθρα, eBooks, κλπ.) για την ενημέρωση μελλοντικών παρόχων υπηρεσιών.
  4. Πράγματα που δεν γνωρίζαμε και δεν χρειάζεται να μάθουμε. Αυτοί είναι τομείς που περιλαμβάνουν μη βασικές ικανότητες που παρέχονται από τρίτους. Αυτοί οι τομείς δεν εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοποίησης του οργανισμού, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν την παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών του. Η Διαχείριση Γνώσης μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία «κοινοτήτων ενδιαφέροντος» (communities of interest) κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπλέον, κάνοντας χρήση του ISO30401 μπορεί κανείς να διασφαλιστεί ότι οι εξωτερικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται μία επιχείρηση εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα Διαχείρισης Γνώσης.

Αξιοποιώντας το παραπάνω μοντέλο, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τη σημαντική – ουσιώδη γνώση στο πλαίσιο της επιχείρησής σας και έπειτα να τη χαρτογραφήσετε με βάση τον παραπάνω πίνακα.

Στη συνέχεια, μπορείτε να συζητήσετε με τους συμβούλους της Seven Sigma για τις πρακτικές Διαχείρισης Γνώσης που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας στην μετα-κορονοϊό εποχή.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τη Knoco τον Ιούλιο του 2020 στα αγγλικά. Η εταιρία Knoco αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της εταιρίας Seven Sigma.


Προσθήκη νέου σχολίου

Απλό κείμενο

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
  • Οι διευθύνσεις ιστοσελίδων και οι διευθύνσεις email μετετρέπονται σε συνδέσμους αυτόματα.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.