Η Διαχείριση Γνώσης στην εποχή του COVID-19

COVID-19 Image

Όταν το περιβάλλον μεταβάλλεται, είναι σύνηθες να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στο «Τι πρέπει να κάνουμε». Ωστόσο, ίσως εν τέλει θα είχε μεγαλύτερη αξία να εξετάζουμε τις καταστάσεις ραγδαίων αλλαγών υπό το πρίσμα της γνώσης και να διερωτόμαστε «Τι πρέπει να μάθουμε;».

Το Μεγαλύτερο Πείραμα στη Διαχείριση Γνώσης!

Bird Island Image

Το «Bird Island» αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική άσκηση, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η τεράστια αξία που μπορεί να προσφέρει η Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό.