Εκδήλωση: Οι Επιχειρήσεις Τροφίμων καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ

Webinar Screenshot

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα και ο ΣΕΒΤ διοργάνωσαν τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Οι επιχειρήσεις Τροφίμων καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027».

Στην εκδήλωση αυτή τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα για:

Ετικέτες

Πώς να δημιουργήσετε ένα τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην επιχείρησή σας

microscope

Ένα τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί αρκετούς πόρους.

Παρουσίαση της μελέτης για την εθνική στρατηγική καινοτομίας από το διευθυντή έρευνας της Seven Sigma

Image

Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μελετών: «Μελέτη αποτίμησης της συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EUREKA» και «Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS3 με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα».

Συμμετοχή στην Εκδήλωση: «Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων»

Image

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων» στην Αίγλη Ζαπείου, η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life».