Πώς να δημιουργήσετε ένα τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην επιχείρησή σας

microscope

Ένα τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) δύναται να αποτελέσει εφαλτήριο για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί αρκετούς πόρους.

Σεμινάριο σε στελέχη πολυεθνικής εταιρείας στο Μεξικό για τη σχεδίαση οδικού χάρτη καινοτομίας

Image 1

Η επέλαση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης προμηνύει ραγδαίες αλλαγές που επέρχονται ως απόρροια της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία των επιχειρήσεων και έχουν άμεση επίπτωση στη μελλοντική τους πορεία.