Το Νέο Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην Εποχή του COVID-19

COVID-19 Image

Η ασθένεια COVID-19, που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 χαρακτηρίστηκε ως «πανδημία» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ οι χώρες ανά τον κόσμο φαίνονται ανήμπορες ως προς την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ετικέτες