Το Απόλυτο Εργαλείο Αξιολόγησης της Επιχειρησιακής Απόδοσης

Capability Assessment Test

To Capability Assessment Test (CAT) αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης μιας επιχείρησης με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων - διαστάσεων.