Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - Διαδικτυακή Εκδήλωση

World IP Day 2021
Η Signicent LLP, μία δυναμική Ινδική εταιρία που εξειδικεύεται σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διοργάνωσε στις 28 Απριλίου του 2021 τη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “IP & SMEs: Taking your ideas to market” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Day).

Εκδήλωση: Οι Επιχειρήσεις Τροφίμων καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ

Webinar Screenshot

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα και ο ΣΕΒΤ διοργάνωσαν τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Οι επιχειρήσεις Τροφίμων καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027».

Στην εκδήλωση αυτή τέθηκαν σημαντικά ερωτήματα για:

Ετικέτες

Εκδήλωση: Οι Επιχειρήσεις Τροφίμων καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027

Webinar, December 16, 2020

Έχουν ενεργό ρόλο οι επιχειρήσεις τροφίμων στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων; Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή; Μπορεί η ανάπτυξη συνεργατικών έργων να οδηγήσει σε επιχειρηματικές ευκαιρίες;

Ετικέτες

Μελέτη της Seven Sigma για την επίλυση των εμποδίων για την Ανάπτυξη και τη Διάχυση της Καινοτομίας - Σεπτέμβριος 2020

Image: Diffusion of Innovation

Η μετάβαση της Ελληνικής οικονομίας σε ένα πρότυπο έντασης τεχνολογίας που αντλεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί βασική πρόκληση για το σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Project F.INN - Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

Food Industry Image
Το Project F.INN,  Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων είναι μια πρωτοβουλία του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» η οποία υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Διαδικτυακό Εργαστήριο της Seven Sigma για τις ΜΚΟ της Ελλάδας

  • 1 comment
CSR - NGO

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας Seven Sigma και σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ethelon, ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 το διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο “Στρατηγικές προκλήσεις και μυστικά επιτυχίας των ελληνικών ΜΚΟ”, το οποίο παρακολούθησαν δεκάδες οργανώσεις από όλη την

Στρατηγικές Προκλήσεις και Μυστικά Επιτυχίας των Ελληνικών ΜΚΟ

Flyer
Σας προσκαλούμε στο εργαστήριο «Στρατηγικές Προκλήσεις και Μυστικά Επιτυχίας των Ελληνικών ΜΚΟ» που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ώρα 18:30 -  20:45 το απόγευμα.

Συμμετοχή της Seven Sigma στο συνέδριο «Καινοτόμες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων και Ανακύκλωσης Νερού για τη Βιομηχανία Τροφίμων»

Image

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Eρευνητικό Kέντρο «Δημόκριτος» διοργάνωσε συνέδριο με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων και Ανακύκλωσης Νερού για τη Βιομηχανία Τροφίμων» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Life PureAgroH2O.

Ετικέτες

Παρουσίαση της μελέτης για την εθνική στρατηγική καινοτομίας από το διευθυντή έρευνας της Seven Sigma

Image

Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μελετών: «Μελέτη αποτίμησης της συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EUREKA» και «Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS3 με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα».